м. Суми, вул. Харкiвська, 35

788-888 (багатоканальний)

dszn@smr.gov.ua

Опікунська рада на захисті прав та інтересів повнолітніх недієздатних осіб

Особисті немайнові і майнові права та інтереси повнолітніх осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати обов’язки, захищаються законом. Для цього за певною процедурою встановлюється опіка чи піклування та призначається особа, або ж кілька осіб, що виконують опікунські функції.

Завдання по вирішенню питань опіки та піклування, забезпечення  дотримання прав та інтересів фізичних осіб покладаються на відповідні органи. Тому, рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради від 27.06.2013 № 323 утворено опікунську раду, та затверджено її склад. Опікунська рада проводить засідання не рідше, ніж один раз на місяць.

6 червня вчергове зібралася опікунська рада під головуванням заступника міського голови Віри Мотречко для розгляду 12 питань. Розглянули 7 звернень щодо встановлення опіки над повнолітніми особами в разі визнання їх судом недієздатними, 3 – з призначення опікуна над недієздатною особою, 2 – з питання надання дозволу на вчинення правочину. За результатами розгляду опікунською радою прийняті відповідні рішення.

З початку року на засіданнях ради розглянуто 22 заяви громадян щодо встановлення опіки над повнолітніми особами в разі визнання їх судом недієздатними, що на 13 заяв більше ніж в 2022 та 2021 роках за цей же період.

Департамент соціального захисту населення організовує в межах власної компетенції у встановленому законодавством порядку вирішення питань встановлення опіки та піклування над повнолітніми особами. Для цього формується реєстр недієздатних повнолітніх осіб, забезпечується участь у судових засіданнях, проводяться перевірки умов проживання недієздатних, надається методична допомога громадянам із цих питань.

Згідно з даними реєстру, у громаді проживає 401 недієздатна особа, із них 66 перебувають в інтернатних установах або спеціалізованих лікувальних закладах для осіб, які страждають на психічні розлади.

Судами розглядається 27 заяв щодо визнання громадян недієздатними. Слід зазначити, що розгляд заяви про визнання особи недієздатною відбувається за участю особи, щодо якої розглядається справа. При цьому, суд може прийняти ухвалу про участь особи в режимі відеоконференції з психіатричного чи іншого лікувального закладу, де знаходиться особа, якщо відповідна експертиза визначить таку міру як необхідну. Строк дії рішення про визнання фізичної особи недієздатною є обмеженим, визначається судом, але не може перевищувати двох років.

Для продовження строку дії рішення про визнання фізичної особи недієздатною опікуном або представником органу опіки та піклування не пізніше ніж за п’ятнадцять днів до закінчення строку, визначеного у рішенні суду, подається відповідне клопотання.

Клопотання повинно містити обставини, що свідчать про продовження хронічного, стійкого психічного розладу, внаслідок чого особа продовжує не усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними, підтверджені відповідним висновком судово-психіатричної експертизи.

Скасування рішення суду щодо визнання недієздатності можливе за наявності відповідної заяви та висновку судово-психіатричної експертизи, яка засвідчує видужання або значне поліпшення психічного стану. На сьогоднішній день таку заяву крім представника органу опіки та піклування, опікуна, членів сім’ї, можуть подати і самі особи, які визнані недієздатними.

Проконсультуватися з питань встановлення опіки над повнолітніми особами можна у департаменті за телефонами 788-888 (багатоканальний) та 787-146.