м. Суми, вул. Харкiвська, 35

788-888 (багатоканальний)

dszn@smr.gov.ua

Опіка та піклування над повнолітніми особами: актуальні питання та відповіді

Цивільний кодекс України передбачає можливість встановлення опіки та піклування з метою забезпечення особистих немайнових і майнових прав та інтересів повнолітніх осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати обов’язки.

Опіка встановлюється над фізичними особами, які визнані недієздатними, піклування встановлюється над фізичними особами, цивільна дієздатність яких обмежена.

Опіка або піклування встановлюються за місцем проживання фізичної особи, яка потребує опіки чи піклування, або за місцем проживання опікуна чи піклувальника.

Як визнати особу обмежено дієздатною?

Оформлення піклування над особою, здійснюється за рішенням суду про визнання особи обмежено дієздатною.

Цивільна дієздатність фізичної особи обмежується, якщо вона страждає на психічний розлад, який істотно впливає на її здатність усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними, якщо вона зловживає спиртними напоями, наркотичними засобами, токсичними речовинами, азартними іграми тощо і тим ставить себе чи свою сім’ю, а також інших осіб, яких вона за законом зобов’язана утримувати, у скрутне матеріальне становище.

Опікунська рада на своєму засіданні розглядає подану заяву потенційного піклувальника та надає висновок про можливість виконання особою обов’язків піклувальника. Висновок подається на затвердження виконавчому комітету міської ради. Після прийняття рішення виконавчим комітетом потенційний піклувальник звертається із заявою до суду про призначення його піклувальником фізичної особи, яка визнана судом обмежено дієздатною особою. Суд за поданням органу опіки та піклування призначає їй піклувальника.

Які правові наслідки обмеження цивільної дієздатності особи?

Фізична особа, цивільна дієздатність якої обмежена, може самостійно вчиняти лише дрібні побутові правочини. Правочини щодо розпорядження майном та інші правочини, що виходять за межі дрібних побутових, вчиняються особою, цивільна дієздатність якої обмежена, за згодою піклувальника.

Відмова піклувальника дати згоду на вчинення правочинів, що виходять за межі дрібних побутових, може бути оскаржена особою, цивільна дієздатність якої обмежена, до органу опіки та піклування або до суду.

Одержання заробітної плати, пенсії, стипендії, інших доходів особи, цивільна дієздатність якої обмежена, та розпоряджання ними здійснюються піклувальником.

Яка процедура поновлення цивільної дієздатності особи?

У разі видужання або поліпшення психічного стану особи, відновлення у повному обсязі здатності усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними, суд поновлює її цивільну дієздатність.

Піклування, встановлене над фізичною особою, припиняється на підставі рішення суду про поновлення цивільної дієздатності.

Завдання по вирішенню питань опіки та піклування, забезпечення  прав та інтересів фізичних осіб покладаються на відповідні органи. Тому, рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради від 27.06.2013 № 323 утворено опікунську раду при органі опіки та піклування, та затверджено її склад.

З питань опіки та піклування над повнолітніми недієздатними особами можна отримати консультації за телефоном 787-146 чи при зверненні до департаменту – м. Суми, вул. Харківська, 35.