м. Суми, вул. Харкiвська, 35

788-888 (багатоканальний)

dszn@smr.gov.ua

Надання пільг окремими категоріям громадян з урахуванням доходів

Відповідно до чинного законодавства пільги окремим категоріям громадян з оплати житлово-комунальних послуг, на придбання твердого палива та скрапленого газу, послуги зв’язку надаються у разі, коли середньомісячний дохід сім’ї в розрахунку на одну особу не перевищує величину доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу.

Пільговик має право на отримання пільг протягом шести місяців з дати визначення відповідного права.

У 2020 році величина доходу, яка дає право на податкову соціальну пільгу, становить: з 01 січня  – 2 940 грн; з 01 липня – 3 100 грн.

Порядок надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї затверджений постановою Уряду від 04.06.2015 № 389.

Пільги в залежності від доходу надаються таким категоріям:

 

Категорії осіб Нормативний документ
учасники війни; особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; вдови (вдівці) та батьки померлих осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»
багатодітні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім’ям Закон України «Про охорону дитинства»
особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорії 3; дружини (чоловіки) та опікуни (на час опікунства) дітей померлих громадян з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесеним до категорії 3, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою; сім’ї, що мають дитину з інвалідністю, яка пов’язана з наслідками Чорнобильської катастрофи Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»
особи, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; вдови (вдівці) та батьки померлих осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною Закон України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні»
жертви нацистських переслідувань Закон України «Про жертви нацистських переслідувань» (крім осіб, на яких поширюється дія статей 6-1 та 6-2 Закону)
діти війни Закон України «Про соціальний захист дітей війни»
батьки та члени сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов’язків; особи, звільненим зі служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років та які стали інвалідами під час виконання службових обов’язків Кодекс цивільного захисту

 

При визначенні права на пільги враховуються доходи пільговика і членів його сім’ї за останні 6 місяців. Слід зазначити, що до членів сім’ї пільговика належать особи, на яких згідно із законом поширюються пільги, а це – дружина (чоловік); їх неповнолітні діти (до 18 років); неодружені повнолітні діти, визнані інвалідами з дитинства I та II групи або інвалідами I групи; непрацездатні батьки; особа, яка перебуває під опікою або піклуванням пільговика та проживає разом з ним.

Доходи, які враховуються при розрахунку (нараховані):

1) пенсія;

2) заробітна плата;

3) грошове забезпечення;

4) стипендія;

5) соціальна допомога (крім частини допомоги при народженні дитини, виплата якої здійснюється одноразово, частини допомоги при усиновленні дитини, виплата якої здійснюється одноразово, допомоги на поховання, одноразової допомоги, яка надається відповідно до законодавства або за рішеннями органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, організацій незалежно від форми власності);

6) доходи від підприємницької діяльності;

7) допомога по безробіттю та інші виплати, що здійснюються фондами соціального страхування.

Пільговики, до сукупного доходу сім’ї яких входять доходи, зазначені вище (крім пенсії та соціальної допомоги), або до складу сім’ї яких входять працездатні особи, подають до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення декларацію про доходи сім’ї пільговика за встановленою формою, а також довідки про доходи свої та членів сім’ї (крім довідок про розмір пенсії та соціальної допомоги) за останні 6 місяців або документи, що підтверджують відсутність доходів за такий період.

Пільговик має право звернутися повторно для визначення права на отримання пільг з місяця звернення у разі зменшення доходу сім’ї. Для цього необхідно подати нову заяву, декларацію та надати довідки про доходи усіх членів сім’ї.

У разі зміни величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, департамент соціального захисту населення самостійно визначає право пільговика, до сукупного доходу сім’ї якого входять лише пенсії та соціальна допомога і сім’я якого складається лише з непрацездатних осіб, на отримання пільг без звернення пільговика.

Надання пільг припиняється:

– якщо пільговиком приховано або навмисно подано недостовірні дані про доходи будь-кого із членів сім’ї пільговика, що вплинуло на визначення права на пільги, – з місяця, в якому виявлено порушення;

– за заявою пільговика – з місяця, що настає за місяцем її подання, якщо інше не обумовлено заявою.

Звертаємо увагу, що пільги особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам бойових дій, особам, які постраждали від наслідків Чорнобильської катастрофи I-II категорії, ветеранам військової служби та деякі інші категорії надаються без урахування середньомісячного сукупного доходу сім’ї.