м. Суми, вул. Харкiвська, 35

788-888 (багатоканальний)

dszn@smr.gov.ua

Допомога дітям померлого годувальника: хто має право та як оформити

Допомога дітям померлого годувальника, який на день смерті не мав страхового стажу, необхідного для призначення пенсії для особи з інвалідністю III групи, призначається одному з батьків, або законному представнику дитини та виплачується до досягнення нею 18-річного віку.

Особи, які досягли повноліття та навчаються за денною формою навчання в загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах, можуть оформити допомогу самостійно. Допомога буде призначена до закінчення ними навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення 23 років. На дітей-сиріт допомога призначається до досягнення 23 років незалежно від факту навчання.

Важливо! Допомога призначається на дітей померлого годувальника з дня звернення. Якщо звернення про призначення допомоги надійшло не пізніше 12 місяців із дня смерті годувальника, допомога призначається з дня, що настає за днем смерті годувальника.

Для призначення допомоги надаються наступні документи:

 • заява за формою, встановленою Мінсоцполітики (https://dszn.smr.gov.ua/blanki-zayavi-ta-deklaratsiyi-dlya-sotsialnoyi-dopomogi/);
 • копія свідоцтва про народження дитини;
 • копія паспорта громадянина України особи, якій призначається допомога (з пред’явленням оригіналу);
 • копія довідки (за наявності) про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків (із пред’явленням оригіналу);
 • копії документів, що засвідчують родинні зв’язки члена сім’ї з померлим годувальником (за наявності);
 • копія свідоцтва про смерть годувальника або рішення суду про визнання його безвісті відсутнім чи оголошення його померлим (з пред’явленням оригіналу);
 • довідки загальноосвітніх навчальних закладів системи загальної середньої освіти, професійно-технічних, вищих навчальних закладів про навчання дитини за денною формою навчання (в разі продовження навчання дитини віком від 18 до 23 років).

Звертаємо увагу, що вдови, вдівці, які не отримують пенсії по втраті годувальника і яким відмовлено в призначенні допомоги на дітей одиноким матерям, мають право на оформлення допомоги на дітей померлого годувальника.

Розмір державної соціальної допомоги на дітей померлого годувальника встановлюється виходячи з розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, та складає:

з 01.01.2021:

 • на одну дитину – 100 % (1769,00 грн.);
 • на двох дітей – 120 % (2122,80 грн.);
 • на трьох і більше дітей – 150 % (2653,50 грн.);

з 01.07.2021:

 • на одну дитину – 100 % (1854,00 грн.);
 • на двох дітей – 120 % (2224,80 грн.);
 • на трьох і більше дітей – 150 % (2781,00 грн.);

з 01.12.2021:

 • на одну дитину – 100 % (1934,00 грн.);
 • на двох дітей – 120 % (2320,80 грн.);
 • на трьох і більше дітей – 150 % (2901,00 грн.).