м. Суми, вул. Харкiвська, 35

788-888 (багатоканальний)

dszn@smr.gov.ua

Для організації захисту недієздатних осіб в місті функціонує опікунська рада

Відповідно до статті 39 Цивільного кодексу України повнолітня особа визнається недієздатною за рішенням суду в разі якщо внаслідок хронічного, стійкого психічного розладу не здатна усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними. З метою вирішення соціально-побутових питань таких осіб статтею 60 Цивільного кодексу України передбачено призначення їй опікуна, який виконує покладені на нього обов’язки безкоштовно і має повноваження приймати рішення від імені та на ім’я недієздатного щодо забезпечення особистих немайнових і майнових прав та інтересів підопічного.

Для організації захисту недієздатних осіб в місті функціонує опікунська рада при органі опіки та піклування Сумської міської ради, склад та порядок діяльності якої затверджено рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради від 27.06.2013 № 323 (зі змінами).

В 2018 році проведено 14 засідань опікунської ради при органі опіки та піклування, де розглянуто 86 звернень, затверджено 14 рішень виконавчого комітету Сумської міської ради з цих питань. Прийнято участь у 70 судових засіданнях. Як наслідок, над 26 особами встановлено опіку, надано дозволи 19 опікунам на укладання правочину з майном недієздатних осіб з метою покращення житлово-побутових умов та захисту майнових прав підопічних. Оновлюється та підтримується в актуальному стані реєстр недієздатних повнолітніх осіб, до якого внесена інформація по 442 громадянам, відомості про повнолітніх осіб, над якими встановлено опіку або піклування, вносяться до Цетралізованого банку даних з проблем інвалідності.

Проведено обстеження житлово-побутових умов 516 недієздатних, надано методичну допомогу з питань опіки та піклування 630 громадянам.

Допомогу з питань, що входять до компетенції опікунської ради, можна отримати за адресою: м. Суми, вул. Харківська, буд. 35, каб. 211, тел. 60-44-48.