м. Суми, вул. Харкiвська, 35

788-888 (багатоканальний)

dszn@smr.gov.ua

Державна допомога особі, що доглядає за хворою дитиною, якій не встановлено групу інвалідності

Держава гарантує виплату допомоги особі, що доглядає за хворою дитиною, якій не встановлено групу інвалідності. Роз’яснюємо хто та за яких умов може отримати таку допомогу.

Допомога призначається з дня звернення за її призначенням до органу соціального захисту населення: особі, яка доглядає за хворою дитиною, одному з батьків усиновлювачів, прийомних батьків, батьків-вихователів опікуну, піклувальнику, який постійно проживає та здійснює догляд за дитиною хворою на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги.

Зазначаємо, що непрацюючим працездатним батькам (опікунам, усиновителям) період догляду за хворою дитиною, якій не встановлено інвалідність, зараховується до страхового стажу.

Розмір допомоги становить 2 прожиткові мінімуми для дітей відповідного віку (на кожну хвору дитину) та виплачується протягом 6 місяців незалежно від одержання інших видів державної допомоги.

У 2022 році розмір допомоги складає:

  • для дітей до 6 років з 01.07.2022 – 4402 грн., з 01.12.2022 – 4544 грн;
  • для дітей від 6 до 18 років з 01.07.2022 – 5488 грн., з 01.12.2022 – 5666 грн.

Для призначення допомоги особі, яка доглядає за хворою дитиною, подаються такі документи:

  • заява;
  • паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та документ, що підтверджує повноваження опікуна, піклувальника, прийомних батьків, батьків-вихователів;
  • свідоцтво про народження дитини;
  • довідка про захворювання дитини, видана лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу у порядку та за формою, встановленими Міністерством охорони здоров’я України.