м. Суми, вул. Харкiвська, 35

788-888 (багатоканальний)

dszn@smr.gov.ua

Багатодітні сім’ї

Мають право на 50-відсоткову знижку плати за житлово-комунальні послуги та на придбання твердого палива та скрапленого газу в межах норм, передбачених чинним законодавством.

До складу багатодітної сім’ї включаються діти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, – до закінчення закладів освіти, але не довше ніж до досягнення ними 23 років.

Пільги надаються за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу (в 2023 році – 3 760 гривень). Визначення права на пільгу здійснюється органами Пенсійного фонду України відповідно до Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї, визначеного постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 № 389.

У разі коли середньомісячний дохід сім’ї в розрахунку на одну особу не перевищує величину доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, пільговик має право на отримання пільг протягом дванадцяти місяців з місяця визначення відповідного права.

До сукупного доходу сім’ї пільговика включаються нараховані:

1) пенсія;

2) заробітна плата;

3) грошове забезпечення;

4) стипендія;

5) соціальна допомога (крім частини допомоги при народженні дитини, виплата якої здійснюється одноразово, частини допомоги при усиновленні дитини, виплата якої здійснюється одноразово, допомоги на поховання, одноразової допомоги, яка надається відповідно до законодавства або за рішеннями органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, організацій незалежно від форми власності);

6) доходи від підприємницької діяльності;

7) допомога по безробіттю та інші виплати, що здійснюються фондами соціального страхування.

Для працездатних осіб, у яких відсутні доходи (крім осіб, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, вищих навчальних закладах, осіб, призваних на строкову військову службу), та фізичних осіб – підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку першої групи, до сукупного доходу за кожний місяць враховується дохід на рівні прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на відповідний місяць. Для фізичних осіб – підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку другої групи, до сукупного доходу за кожний місяць враховується дохід на рівні двох прожиткових мінімумів, установлених для працездатних осіб, для фізичних осіб – підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку третьої групи, – трьох прожиткових мінімумів, установлених для працездатних осіб.

Для отримання пільг заявнику необхідно надати наступні документи:

  • ЗАЯВА про внесення відомостей до ЄДАРП
  • ЗАЯВА про надання пільг на оплату ЖКП
  • копію паспорта (з пред’явленням оригіналу)
  • копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (з пред’явленням оригіналу)
  • копії документів, що підтверджують право пільговика та членів його сім’ї на пільги (з пред’явленням оригіналів)
  • Декларацію про доходи сім’ї пільговика (крім пільговиків, до сукупного доходу сім’ї яких входять пенсії та соціальної допомоги, та до складу сім’ї яких не входять працездатні особи)
  • довідки про доходи свої та членів сім’ї (крім довідок про розмір пенсії та соціальної допомоги) за шість місяців, що передують місяцю звернення, або документи, що підтверджують відсутність доходів за такий період (довідка з Державної податкової служби України про суму виплачених доходів та утриманих податків, а також копія трудової книжки (за наявності) з пред’явленням оригіналу)

У разі відсутності зміни обставин, які впливають на надання пільг, для визначення права на пільги на наступний період надається лише декларація про доходи та довідки про доходи (крім пільговиків, до сукупного доходу яких входять лише пенсія та/або соціальні допомоги, та які є непрацездатними особами).

Вищезазначені пільги надаються також дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім’ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім’ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування.