м. Суми, вул. Харкiвська, 35

788-888 (багатоканальний)

dszn@smr.gov.ua

7 жовтня – Всесвітній день дій за гідну працю

Згідно з визначенням Міжнародної Організації Праці «гідна праця – це високопродуктивна праця, яка гарантує гідний заробіток та соціальний захист чоловіків і жінок, в умовах свободи об’єднання, відсутності дискримінації, безпеки на робочих місцях та поваги до людської гідності».   Для українських працівників найбільш чутливим залишається питання про вдосконалення оплати праці, яке є вирішальним у системі соціально-економічних відносин не тільки тому, що стосується інтересів основної частини населення країни, але й через те, що впливає на розвиток і майбутнє економічних реформ у державі.

Гідна праця – це, перш за все, гідна своєчасна оплата праці, створення нових високотехнологічних робочих місць, захист прав працівників на вступ до профспілок та проведення колективних переговорів.

Колективний договір є основним документом локальної дії на підприємствах, в установах та організаціях, де використовується наймана праця. Його укладення значною мірою сприяє регулюванню виробничих і трудових відносин, підвищенню ефективності виробництва та зміцненню дисципліни, поліпшенню умов та охорони праці, посиленню соціального захисту працівників та їх сімей.

Реалізація умов колективного договору забезпечує захист як інтересів власників підприємств, так і трудових і соціально-економічних прав працівників у сфері праці та з інших питань, які законодавством не врегульовуються і мають визначатися саме в колективному договорі.

Крім того, в колективному договорі можуть передбачатися додаткові порівняно з чинним законодавством і угодами гарантії, соціально-побутові пільги.

Повідомна реєстрація колективних договорів, змін і доповнень до них проводиться спеціалістами департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради шляхом внесення відповідних записів до реєстру територіальних угод та колективних договорів, змін і доповнень до них Сумської міської територіальної громади, розміщеному на офіційному веб-сайті департаменту з одночасним оприлюдненням тексту документу.

На сьогоднішній день в Сумські міській територіальній громаді зареєстровано колективні договори у 1 470 юридичних осіб (97,2% від загальної кількості підприємств, де працюють наймані працівники), з них: 740 – на підприємствах торгівлі та побуту (50,3%), 182 – в освіті (12,4%), 144 – в промисловості (9,8%), 76 – в житлово-комунальному господарстві (5,2%), 69 – в будівництві (4,7%) та інші.

В січні-вересні 2021 року зареєстровано 189 колективних договорів, змін та доповнень до них, якими охоплено 16 526 працюючих. Порівняно з відповідним періодом 2020 року кількість зареєстрованих колективних договорів збільшилась на 70 (58,8 %), охоплено договорами на 9 846 працюючих більше (в 2,5 рази).

Спеціалістами департаменту надано методичну допомогу щодо змісту, порядку укладання та реєстрації колективних договорів представникам 503 підприємств міста, що на 130 (34,9%) більше ніж за аналогічний період 2020 року.